รับออกแบบและผลิตชุดผสมที่มีขนาดใหญ่ สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ