รับออกแบบและผลิตถังแรงดันตามมาตราฐาน ASME ตามความ
ต้องการใช้งานของลูกค้า
 
 
HALF PIPE
DIMPLE PLATE
SPIRAL PLATE
 
 
 
HALE PIPE FOLLOW ASME