รับออกแบบและผลิตถังแรงดันตามมาตราฐาน ASME ตามความ
ต้องการใช้งานของลูกค้า
 
 
PRESSURE TANK
PRESSURE VESSEL
AIR TANK
 
 
 
PRESSURE VESSEL FOLLOW ASME