รับออกแบบและผลิตถังกักเก็บของเหลวตามมาตราฐาน API 650
ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า