รับออกแบบและผลิตถังกักเก็บของเหลวตามมาตราฐาน API 650
ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า
 
 
TANK FARM ที่ทางบริษัทออกแบบและผลิตพร้อมทั้งเดินระบบท่อตามที่ลูกค้าต้องการ
 
STORAGE TANK ผลงานที่เรารับประกันคุณภาพ