เรารับออกแบบและผลิต MIXING TANK ทุกชนิดตามความต้องการ
ของลูกค้าด้วยความปราณีตสวยงาม
 
 
MIXING TANK FOR FOOD SYSTEM
 
MIXING TANK FOR PAINTING SYSTEM