เครื่องกรองสเตนเลส มีให้เลือก 2 แบบ
1. กรองท่อฉาก (ANGLE FILTER)
2. กรองท่อตรง (INLINE FILTER)
   ผลิตด้วยสเตนเลส AISI 304,316 ได้รับ
การออกแบบเป็นพิเศษโดยจะไม่มีจุดตกค้าง
ของสาร (NO MORE RETENTION AREA)
จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้งานในอุตสาหกรรม
นม,ไอศกรีม, เครื่องดื่ม, อาหาร, ยาและี
เคมีภัณฑ์
   ข้อดีของกรองแบบท่อฉากคือ ความสะดวก
ในการถอดล้าง โดยไม่ต้องถอดทั้งตัวถอด
เพียงเฉพาะไส้กรองมาล้างทำความสะอาด
โดยตัวกรอง(BODY HOUSING) ยังอยู่ติดกับ
ท่อ ส่วนการล็อคใช้ระบบ QUICK CLAMP ทำ
ให้การถอดล้างทำได้ง่าย เพียงคลายน็อตหาง
ปลาตัวเดียวด้วยมือเปล่าโดยไม่ต้องใช้เครื่อง
มือพิเศษแต่อย่างใด
   ลักษณะการกรองของเครื่องกรองเป็นแบบ
"กรองนอก-กรองใน" ซึ่งมีข้อดีคือฝุ่นละออง
จะไม่ตกค้างอยู่ในไส้กรอง จะติดอยู่เฉพาะ
ผิวหน้าภายนอกไส้กรองเท่านั้น ทำให้สะดวก
ในการล้างทำความสะอาด ผิดกับไส้กรองและ
ตามรูเฟรม ทำให้การล้างทำความสะอาดค่อน
ข้างจะลำบาก
   ไส้กรองได้รับการออกแบบเป็นพิเศษซึ่ง
จะติดอยู่กับมือจับโดยมีเกลียวเป็นตัวยึด
สามารถถอดล้างทั้งตัวได้เพียงคลายเกลียว
ระหว่างมือจับกับไส้กรอง ซึ่งจะมีข้อดีคือ
ถอดล้างหรือประกอบได้ง่ายโดยไม่ต้อง
ให้คนอื่นช่วย เนื่องจากฝามือจับติดกับ
กับไส้กรอง จะช่วยประคองกันไว้้ไม่ให้
ไม่ให้ร่วงหล่นกระทบพื้น
   สำหรับไส้กรอง ( FILTER SURFACE)
ที่ใช้งานมานานจนเกิดความชำรุด
บริษัทฯ มีอะไหล่พร้อมโดยมีให้เลือก
หลายขนาดและพร้อมที่จะให้บริการ
ท่านตลอดเวลา